પશુપાલન યોજના 2024: આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું શરૂ, કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 જુલાઈ 2024


ikhedut pashupalan sahay yojana Gujarat 2024 

Animal Husbandry Scheme Gujarat 2024 | Ikhedut Animal Husbandry Scheme | I Farmer Animal Husbandry Scheme. Farmer-oriented scheme. Ikhedut Portal

ikhedut-pashupalan-sahay-yojana-gujarat


Animal husbandry and agriculture are both closely related to each other. The Gujarat government has implemented various government schemes for the development of farmers. Ikhedut Portal created by the Department of Agriculture Cooperation, Government of Gujarat. Through this portal, information on Farmer-oriented Scheme 2024 can be obtained at your fingertips. On this farmer portal, farmers can apply online for schemes, agriculture schemes, animal husbandry schemes, horticulture schemes, fisheries schemes, etc. This article will give information about animal mining assistance schemes in animal husbandry schemes.

Pashudhan Sahay Yojana 2024

Pastoralists in Gujarat can get animal feed at subsidized rates in the milk-producing society of their area. The beneficiary of this scheme should be a member of the Milk Society. Livestock will be provided to the beneficiaries at the rate of 50 percent on the cattle owners' sterilization of cows, buffalo, or other animals.

Pashupalan Yojana 2024

Scheme NamePashupalan Yojana 2024
Department NameAgriculture, Farmer Welfare, and Cooperation Department, Gujarat
The objective of the SchemeSelf-employment through animal husbandry
Last Date to Apply15th July 2024
Application ModeOnline
Official Websitehttps://ikhedut.gujarat.gov.in/

Purpose of Ikhedut portal animal denial

The Gujarat government is planning to make the state's shepherds self-reliant by rearing more and more animals. For which the Gujarat government will provide direct assistance with the purchase of animal feed, which is the staple food of the animals. So that the shepherds can take good care of their animals.


Read More Post

સરકારી યોજનાઓ

અહિ ક્લિક કરો

સરકારી નોકરી

અહિ ક્લિક કરો

એપ્લિકેશન માહિતી

અહિ ક્લિક કરો

ગ્રૂપમાં જોડાવા માટે

WhatsApp 

Facebook

All the Best All Friends


Eligibility for Livestock Mining Assistance

  1. The applicant should be a farmer or pastoralist.
  2. The cowherd should have cows, buffaloes, and other animals.
  3. Animal husbandry should be sterilized by cows and buffaloes.
  4. The applicant must be a member of the Milk Society.
  5. Pashuchar Beneficiaries will benefit Economically Weaker People (EWS), OBC, Scheduled Caste, Scheduled Tribe, and General Caste people.
  6. To avail of this scheme under i khedut, the details of when the benefit was availed earlier have to be given.


The scheme has to be applied online through the Khedut portal.

The distribution of the family will have to be done by the District Milk Producer Co-operative Union.

Name of the Scheme Animal Mining Assistance Scheme (i khedut)

Languages ​​Gujarati and English

An objective shepherd is given 150 kg of cattle feed and 50% assistance.

Beneficiaries to the shepherds of Gujarat

Amount of assistance 50% assistance on purchase of livestock

ikedut portal website https://ikedut.gujarat.gov.in/

direct online application

Click to go to the page.

Pashu Khandan Scheme Benefits

The citizens of Gujarat will benefit from this scheme. The cattle breeders who are members of the Milk Producers Cooperative Society will get the benefit of this scheme of the Ikhedut Portal 2024.

50 percent assistance is given for 150 kg of livestock quarry per animal husbandry.

Ikhedut portal subsidy of up to 150 kg will be given to a shepherd

For the DMS-1 ST breed, AJ caste beneficiaries will be given 150 kg of animal feed per beneficiary with 50 percent assistance.

DMS-1 with 50% assistance for SC A. 150 kg cattle feed will be provided to the beneficiaries of the caste.

DMS-1 will be provided for the general caste with the help of 50 kg animal feed per beneficiary against general caste cattle breeders.

Documents for the Pashupalan Sahay Yojana

ikhedut portal have started an online application for various government schemes in the current financial year 2021-22. The following documents are required to avail of this scheme.

1. The shepherd must have sterilization of the animals.

2. Must be a member of the Milk Society.

3. Xerox of Ration Card

4. Certificate of Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) (if any)

5. Disability certificate (if any) for the handicapped applicant

6. Aadhar Card of the Veterinarian

Pasu Khan goal for charity

Various schemes on i khedut are issued by the Department of Agriculture and Cooperation, Government of Gujarat. A certain target has been given to the livestock owners to take advantage of this scheme. Given this, Khedut assistance will be given by verifying the online applications of the beneficiary livestock farmers.

Last date to apply

i-Farmer will be able to apply online from anywhere to take advantage of the farmer animal husbandry scheme.

Pashupalan Yojana 2024 Important Dates

EventDate
Start Date to Apply15th June 2024
Last Date to Apply15th July 2024

Ikhedut portal application status

If a scheme has been applied online by the animal husband or farmer through Ikhedut and wants to know its status then there is no need to personally visit the office. The beneficiary can know the status of the application through his mobile.

Website:- https://ikhedut.gujarat.gov.in/  

Important Links:


તમારી અરજીનું સ્ટેટસ જાણવા માટે Click કરો.

તમારી અરજીની પ્રિન્‍ટ કાઢવા માટે Click કરો.

0 Response to "પશુપાલન યોજના 2024: આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું શરૂ, કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 જુલાઈ 2024"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ Join Now
ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઓ Join Now