જુઓ ચંદ્રયાન 3 નું લાઈવ ટેલીકાસ્ટ: લાઈવ ચંદ્રયાન 3 લોન્ચનેઓનલાઈન કેવી રીતે જોવું?

જુઓ ચંદ્રયાન 3 નું લાઈવ ટેલીકાસ્ટ: લાઈવ ચંદ્રયાન 3 લોન્ચનેઓનલાઈન કેવી રીતે જોવું?

જુઓ ચંદ્રયાન 3 નું લાઈવ ટેલીકાસ્ટ: લાઈવ ચંદ્રયાન 3 લોન્ચનેઓનલાઈન કેવી રીતે જોવું? ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા (ISRO) ચંદ્રયાન-3 મિશન આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટા ખાતેના સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરમાંથી શુક્રવારે 14 જુલાઈએ બપોરે 2.35 વાગ…

Read more

ખાલી હેલ્મેટ પહેરેલુ હોય તેનાથી નહીં ચાલે, આ કામ તો કરવું જ પડશે, નહીંતર લાગશે 2000 રૂપિયાનો દંડ

ખાલી હેલ્મેટ પહેરેલુ હોય તેનાથી નહીં ચાલે, આ કામ તો કરવું જ પડશે, નહીંતર લાગશે 2000 રૂપિયાનો દંડ

Know the new traffic rules therwise you will get severe punishmentt his rule is mandatory According to the new traffic rules, even if you wear a helmet, a fine of Rs 2,000 will be imposed.  This is because today we are going to g…

Read more

Divy bhaskar news

Divy bhaskar news

About this app Get Latest Gujarati News, Papers, and Videos from your city. Made in India App. India’s #1 Newspaper Group “Dainik Bhaskar” brings to you their Made in India app for the latest Gujarati news, Gujarati ePaper &…

Read more