વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો
job

ssc mts recruitment 2022 vacancy 2022 @ssc.nic.in

SSC MTS Recruitment 2022  (SSC) નીચેની ભારત સરકારે મલ્ટી-ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS) ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે વ્યાવસાયિક સૂચના શરૂ કરી છે. જે ઉમેદવારો 7600 ખ…

GSEB SSC and HSC Time Table 2022 Released, Gujarat Board 10th, 12th Exams

GSEB SSC and HSC Time Table 2022 – ગુજરાત બોર્ડ ઑફ સેકન્ડરી એન્ડ હાયર એજ્યુકેશન ( GSHEB) SSC, HSC માટે ગુજરાત કાઉન્સિલ શેડ્યૂલ ઑનલાઇન પ્રકાશિત કરે છ…

Devbhoomi Dwarka Bharti Melo | New Date Declared

Devbhoomi Dwarka Bharti Melo | New Date Declared Devbhoomi Dwarka Bharti Melo | New Date Declared:- Armed force Bharti rally Melo Rajkot, Jamnagar,…

Whatsapp has 5 astounding highlights in 2020, have you utilized it or not?

Whatsapp has 5 astounding highlights in 2020, have you utilized it or not?  Whatsapp is continually getting new updates. The organization has as of …